Polisi Privasi

Syarikat kami, MDR-Tech mengoperasi https://www.anak2u.com.my. Laman ini membentangkan tentang polisi kami mengenai pengumpulan, penggunaan dan penjagaan data peribadi yang kami terima daripada laman web ini.